Agonopterix

Observasjoner per måned

Måned2005–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar    1   1 1   0 %
Februar7 1  1      1 1 %
Mars134225112104121 1 4 %
April764370207562623283673521 %
Mai424443245861163419121514321 %
Juni1313141118137814353427 %
Juli241417101752415912916111 %
August5740345840152516441875718 %
September462928183224181412108110414 %
Oktober114310521  2  1 2 %
November111           0 %
Desember 1          1 0 %