Coenonympha hero (Heroringvinge)

Observasjoner per måned

Måned201420162019total
Januar     
Februar     
Mars     
April     
Mai     
Juni111100 %
Juli     
August     
September     
Oktober     
November     
Desember