Dioryctria sylvestrella (Furubarksmalmott)

Observasjoner per måned

Måned20152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli11250 %
August11250 %
September  
Oktober  
November  
Desember