Conistra rubiginea (Gult flatfly)

Observasjoner per måned

Måned2007–2009201020122013201420152016201720182019total
Januar            
Februar            
Mars  3      38 %
April315 235441249 %
Mai  891  34436 %
Juni   1      1 %
Juli            
August            
September     1 1 14 %
Oktober  1  1    3 %
November            
Desember