Plutella porrectella

Observasjoner per måned

Måned2005–20092010201120122013201420152016201720182019total
Januar             
Februar             
Mars             
April          12 %
Mai             
Juni611  3     23 %
Juli33 1 11 1  21 %
August52    1  1 19 %
September6 221  11  28 %
Oktober 21        6 %
November             
Desember