Adelinae

Observasjoner per måned

Måned1988–20092010201120122013201420152016201720192021total
Januar             
Februar             
Mars             
April     1     1 %
Mai1 1101735 1130 %
Juni109 715839  52 %
Juli21 33 43   16 %
August      1    1 %
September             
Oktober             
November             
Desember