Desmobathrinae

Observasjoner per måned

Måned1981–2009201020112015201620172019total
Januar         
Februar         
Mars         
April817 1 475 %
Mai3 11 1125 %
Juni         
Juli         
August         
September         
Oktober         
November         
Desember