Endromidae (Vårspinnere)

Observasjoner per måned

Måned2007–20092010201120122013201420152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars12 %
April84186322864 %
Mai1313642335 %
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
Desember