Grapholita

Observasjoner per måned

Måned2007–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars                
April1 1       4   5 %
Mai1  3 4 1821   16 %
Juni93117294551121452 %
Juli345323324  2  25 %
August      2       2 %
September      1       1 %
Oktober                
November                
Desember