Grapholita

Observasjoner per måned

Måned2007–2009201020112012201320142015201620172018201920202021total
Januar  
Februar  
Mars  
April1145 %
Mai134182117 %
Juni9311729455112150 %
Juli345323324226 %
August22 %
September11 %
Oktober  
November  
Desember