Grapholita tenebrosana (Nypefrøvikler)

Observasjoner per måned

Måned20072010201420152016total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni1111163 %
Juli338 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember