Lobophora halterata (Ospetungemåler)

Observasjoner per måned

Måned1979–20092010201120122013201420152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April144 %
Mai42881221111111772 %
Juni24311323823 %
Juli22 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember