Sciota hostilis (Ospesmalmott)

Observasjoner per måned

Måned2007201120152017201820192022total
Januar         
Februar         
Mars         
April         
Mai 1 121150 %
Juni    11 17 %
Juli  1 11 25 %
August1      8 %
September         
Oktober         
November         
Desember