Syncopacma larseniella

Observasjoner per måned

Måned2011total
Januar   
Februar   
Mars   
April   
Mai   
Juni1100 %
Juli   
August   
September   
Oktober   
November   
Desember