Acleris cristana (Slåpetornflatvikler)

Observasjoner per måned

Måned2008201220132019total
Januar  
Februar  
Mars114 %
April114 %
Mai13171 %
Juni  
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
Desember