Monopis weaverella (Gulflekkreirmøll)

Observasjoner per måned

Måned2007–20092010201120122013201420162017201920202022total
Januar             
Februar             
Mars             
April             
Mai     1 1   6 %
Juni  2 12311  28 %
Juli35 331   3153 %
August11       2 11 %
September  1        3 %
Oktober             
November             
Desember