Monopis weaverella (Gulflekkreirmøll)

Observasjoner per måned

Måned2007–2009201020112012201320142016201720192020total
Januar            
Februar            
Mars            
April            
Mai     1 1  6 %
Juni  2 12311 29 %
Juli35 331   351 %
August11       211 %
September  1       3 %
Oktober            
November            
Desember