Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler)

Observasjoner per måned

Måned2008–2009201020112012201320142015201620172019202020212022total
Januar               
Februar               
Mars               
April               
Mai               
Juni413  6    1 26 %
Juli22284921181811321 8262 %
August37181811 211 521130 %
September   21 1    1 2 %
Oktober               
November               
Desember