Perconia strigillaria (Lyngheimåler)

Observasjoner per måned

Måned2008total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni1100 %
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
Desember