Bucculatrix humiliella

Observasjoner per måned

Måned201620192021total
Januar     
Februar     
Mars     
April 1 20 %
Mai  120 %
Juni  120 %
Juli 1 20 %
August1  20 %
September     
Oktober     
November     
Desember