Rhopobota ustomaculana (Tyttebærhakevikler)

Observasjoner per måned

Måned200820102011201420152016201720182021total
Januar           
Februar           
Mars           
April           
Mai           
Juni           
Juli11121 21148 %
August  15212  52 %
September           
Oktober           
November           
Desember