Carcina quercana (Eikemøll)

Observasjoner per måned

Måned20092010201120122013201420152016201720182021total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni34 %
Juli24319431151 %
August142321521142 %
September23 %
Oktober  
November  
Desember