Caryocolum pullatella

Observasjoner per måned

Måned20092010201120132014201820192021total
Januar          
Februar          
Mars          
April          
Mai          
Juni  1     4 %
Juli   11   8 %
August 2 1 79183 %
September1       4 %
Oktober          
November          
Desember