Cochylidia implicitana (Kystpraktvikler)

Observasjoner per måned

Måned2012total
Januar   
Februar   
Mars   
April   
Mai   
Juni   
Juli   
August2100 %
September   
Oktober   
November   
Desember