Nonagria typhae (Dunkjevlefly)

Observasjoner per måned

Måned20092010201120142015201620192020total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli  
August311143 %
September213150 %
Oktober17 %
November  
Desember