Scythris limbella

Observasjoner per måned

Måned20112019total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli11100 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember