Lacanobia thalassina (Busklundfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Lacanobia»

Lacanobia thalassina (Busklundfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Lacanobia thalassina (Busklundfly)11.12.201513.07.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)16.06.201020.06.2007 Nes (Kvam, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)29.01.200912.08.2007 Vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)29.01.200909.06.2007 Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)23.01.200903.06.2007 Stokka (Vindafjord, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)28.11.200707.07.2007Hjerkinn (Dovre, Innlandet)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)13.10.200709.08.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)08.08.200704.08.2007Varberg (Eidfjord, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)26.07.200721.06.2007 Straumsfjellet (Øygarden, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)26.07.200719.06.2007 Straumsfjellet (Øygarden, Vestland)