Lacanobia thalassina (Busklundfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Lacanobia»

Lacanobia thalassina (Busklundfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Lacanobia thalassina (Busklundfly)13.06.201308.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)05.02.201104.06.2008 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)28.09.201005.06.2008Åsedalen (Sandnes, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)30.04.200931.05.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)28.04.200905.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)28.04.200902.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)22.04.200911.05.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)17.04.200903.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)11.03.200901.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)03.03.200906.07.2008Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)24.11.200810.07.2008 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)02.11.200806.06.2008 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.11.200803.06.2008 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.11.200802.06.2008 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)18.07.200827.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)17.07.200817.07.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)08.07.200808.07.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)08.07.200802.07.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)07.07.200803.07.2008Vaulen (Hå, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.07.200830.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)30.06.200829.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)17.06.200803.06.2008 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)16.06.200816.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)14.06.200814.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)14.06.200801.06.2008 Gruda (Klepp, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)13.06.200813.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)12.06.200812.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)09.06.200809.06.2008 Rolland (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)07.06.200807.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)06.06.200806.06.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)05.06.200801.06.2008Rusdalsåni (Lund, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)04.06.200804.06.2008Morland (Øygarden, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.06.200830.05.2008Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)31.05.200830.05.2008 Grønnlien (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)31.05.200830.05.2008Morland (Øygarden, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)26.05.200826.05.2008Rolland (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)25.05.200824.05.2008 Skånevik (Etne, Vestland)