Cydia nigricana (Erteglansvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Cydia»

Cydia nigricana (Erteglansvikler)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Cydia nigricana (Erteglansvikler)23.07.201323.07.2013 Bjårvatnet (Hå, Rogaland)
Cydia nigricana (Erteglansvikler)01.07.201329.06.2013Grønnlien (Bergen, Vestland)