Xestia castanea (Lyngbakkefly)

Ingen observasjoner.