Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)

Ingen observasjoner.