Dendrolimus pini (Furuspinner)

Ingen observasjoner.