Lacanobia thalassina (Busklundfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Lacanobia»

Lacanobia thalassina (Busklundfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Lacanobia thalassina (Busklundfly)23.11.201926.07.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)17.09.201920.05.2019 Hosanger (Osterøy, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)14.09.201926.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)13.09.201918.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)12.09.201911.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)12.09.201911.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)12.09.201911.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)11.09.201909.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)11.09.201906.07.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)11.09.201925.06.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)05.09.201919.05.2019 Hosanger (Osterøy, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)05.09.201913.07.2019 Nystøga hyttegrend, Filefjell (Vang, Innlandet)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)04.09.201924.06.2019 Morvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)03.09.201917.06.2019 Morvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)03.09.201912.06.2019Morvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)02.09.201920.05.2019 Morvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.09.201918.05.2019 Morvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.09.201916.05.2019 Morvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)15.07.201914.07.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)15.07.201913.07.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)15.07.201912.07.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)08.07.201908.07.2019Nipedalen (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)30.06.201921.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)21.06.201920.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)21.06.201919.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)21.06.201918.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)12.06.201902.06.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)09.06.201909.06.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)07.06.201907.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)07.06.201905.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)07.06.201907.06.2019 Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)06.06.201906.06.2019 Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)05.06.201904.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)05.06.201909.05.2019Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)03.06.201903.06.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)02.06.201902.06.2019 Otteid (Gunneng N) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)28.05.201922.05.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)27.05.201926.05.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)25.05.201925.05.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)24.05.201924.05.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)22.05.201922.05.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)22.05.201922.05.2019 Skolten (Hjelmeland, Rogaland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)21.05.201921.05.2019 Sørborg (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)20.05.201919.05.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)19.05.201918.05.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Lacanobia thalassina (Busklundfly)01.05.201901.05.2019 Morvik (Bergen, Vestland)