Grammia quenseli (Stripebjørnespinner)

Ingen observasjoner.