Rhopalocera (Dagsommerfugler)

  • Aglais urticae (Neslesommerfugl) Ole Terland (01.10.2020)
  • Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Ole Terland (01.10.2020)