Argynnis niobe (Niobeperlemorvinge)

Ingen bilder.