Plebejus argyrognomon (Lakrismjeltblåvinge)

Ingen bilder.