Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)

 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Svein Bekkum (26.07.2019)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (06.06.2018)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (04.06.2018)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (03.06.2018)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (15.06.2017)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (22.07.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Dag O. Bollingmo (02.08.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Michael Fredriksen (12.07.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (25.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (26.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (17.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (16.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (06.06.2016)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Fredrik Birkeland (29.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (24.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) John Skartveit (25.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (08.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (09.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) John Skartveit (12.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (07.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (07.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Anders Lundberg (05.08.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (26.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (25.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (25.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Dag O. Bollingmo (25.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Olav Krogsæter (16.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sveinung Sigbjørnsen (11.07.2015)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Dag O. Bollingmo (05.07.2014)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Olav Krogsæter (19.06.2014)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Frode Falkenberg (20.06.2014)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Sissel og Nigel Goodgame (20.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) John Skartveit (20.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Dag O. Bollingmo (27.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Ole Terland (25.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Ole Terland (25.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Dag O. Bollingmo (20.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Eivind Nielsen (17.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Ivar Stormo (16.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Ivar Stormo (12.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Olav Krogsæter (09.07.2013)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Nils Rogn (14.09.2012)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Trond Einar Brobakk (18.08.2012)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Nils Rogn (23.08.2012)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Olav Krogsæter (06.08.2012)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Nils Rogn (01.08.2012)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Eivind Nielsen (05.08.2012)
 • Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Nils Rogn (28.07.2012)