Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner)

  • Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner)
    Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner) Even Mjaaland (07.06.2015)
  • Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner)
    Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner) Even Mjaaland (27.05.2012)
  • Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner)
    Drymonia dodonaea (Mørk eiketannspinner) Kjell Tore Vogsland (08.06.2010)