Nonagria typhae (Dunkjevlefly)

 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Alf Tore Mjøs (15.09.2020)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) John Stenersen (15.08.2019)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Hans Brubak (07.10.2016)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) John Stenersen (17.08.2016)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) John Stenersen (17.08.2016)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Alf Tore Mjøs (09.08.2014)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Even Mjaaland (16.08.2011)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Kjell Mjølsnes (15.08.2011)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Olav Krogsæter (07.09.2010)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Lars Erik Johannessen (23.09.2009)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Lars Erik Johannessen (23.09.2009)
 • Nonagria typhae (Dunkjevlefly) Egil Frantzen (12.09.2009)