Scoliopteryginae

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Erebidae (Praktfly)»
»Scoliopteryx»Scoliopteryx libatrix (Flikfly)

Scoliopteryx libatrix (Flikfly)

kart