Colostygia turbata (Båndolivenmåler)

Ingen observasjoner.