Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)

Sommerfugler i Norge
27.04.2013
Trond Einar Brobakk
Devlesvingen (Trondheim, Trøndelag)
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
 
Sommerfugler i Norge
30.04.2013
Even Mjaaland
Ronevatnet (Flekkefjord, Agder)
Agriopis leucophaearia (Eikefrostmåler)
Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia cruda (Lite seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Sommerfugler i Norge
21.04.2013
Thomas Høyer Hansen
Breilisikten 19 B (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
 
Sommerfugler i Norge
20.04.2013
Sissel og Nigel Goodgame
Herdla Fuglestasjon (Askøy, Vestland)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)