Nymphalidae (Nymfevinger)

Når kommer våren?
30.05.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.05.1992 Bladsprett (musøre) bjørk
15.05.1992 Bladsprett (musøre) selje
10.05.1992 Blomstring blåveis
23.05.1992 Blomstring bekkeblom
06.06.1992 Blomstring ballblom
20.06.1992 Blomstring liljekonvall
23.05.1992 Ankomst gjøk
10.05.1992 Ankomst gråtrost
10.05.1992 Ankomst svarthvit fluesnapper
10.05.1992 Voksenstadiet neslesommerfugl
24.05.1992 Blomstring fjellfiol
10.05.1992 Blomstring hagenøkleblom
10.05.1991 Blomstring blåveis
08.06.1991 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus
30.05.1992 Blomstring løvetannslekta
10.05.1992 Voksenstadiet humler
10.05.1992 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
26.05.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.04.1989 Bladsprett (musøre) hegg
26.05.1990 Bladsprett (musøre) hegg
07.06.1990 Bladsprett (musøre) bjørk
05.05.1990 Ankomst linerle
30.05.1990 Blomstring sibirvalmue
22.05.1990 Blomstring sibirvalmue
21.04.1989 Blomstring hagenøkleblom
08.05.1989 Blomstring hvitveis
30.04.1989 Bladsprett (musøre) rogn
26.05.1989 Blomstring hegg
15.04.1989 Blomstring blåveis
16.05.1989 Blomstring bekkeblom
11.03.1989 Blomstring hestehov
09.04.1989 Ankomst tjeld
09.04.1989 Ankomst vipe
10.03.1989 Voksenstadiet neslesommerfugl
05.04.1989 Blomstring snøklokke
24.05.1990 Voksenstadiet neslesommerfugl
26.04.1990 Ankomst gråtrost
25.04.1990 Ankomst stær
24.02.1990 Blomstring snøklokke
15.04.1990 Blomstring hagenøkleblom
14.06.1991 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus
17.05.1989 Bladsprett (musøre) bjørk
06.05.1989 Ankomst linerle
05.05.1990 Bladsprett (musøre) rogn
01.06.1990 Blomstring hegg
01.05.1990 Blomstring hvitveis
15.04.1990 Blomstring blåveis
23.05.1990 Blomstring bekkeblom
25.03.1990 Blomstring hestehov
25.03.1990 Ankomst tjeld
12.04.1991 Blomstring blåveis
03.04.1991 Ankomst tjeld
20.04.1991 Ankomst vipe
09.05.1991 Ankomst sanglerke
20.04.1991 Ankomst stær
09.05.1991 Ankomst bokfink
28.04.1991 Blomstring hagenøkleblom
04.04.1991 Blomstring snøklokke
24.04.1989 Blomstring løvetannslekta
16.04.1989 Voksenstadiet humler
13.04.1989 Blomstring krokusslekta
21.04.1990 Blomstring krokusslekta
26.04.1990 Blomstring løvetannslekta
29.04.1991 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
26.05.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.06.1989 Voksenstadiet rapssommerfugl
14.05.1989 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus
10.05.1991 Blomstring hagenøkleblom
26.05.1990 Blomstring hvitveis
28.04.1990 Blomstring blåveis
22.06.1990 Blomstring ballblom
26.05.1990 Ankomst gjøk
28.04.1990 Ankomst gråtrost
26.05.1990 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.05.1991 Bladsprett (musøre) rogn
25.05.1991 Blomstring hvitveis
10.05.1991 Blomstring blåveis
25.05.1991 Blomstring bekkeblom
06.06.1991 Ankomst gjøk
10.05.1991 Ankomst gråtrost
06.06.1991 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.1989 Voksenstadiet neslesommerfugl
26.05.1990 Bladsprett (musøre) bjørk
25.05.1991 Bladsprett (musøre) bjørk
12.05.1989 Bladsprett (musøre) rogn
13.05.1989 Blomstring hvitveis
01.05.1989 Blomstring blåveis
01.05.1989 Blomstring hestehov
28.05.1989 Ankomst gjøk
01.05.1989 Ankomst gråtrost
20.05.1989 Ankomst svarthvit fluesnapper
21.05.1989 Bladsprett (musøre) bjørk
10.06.1989 Blomstring ballblom
21.05.1989 Blomstring fjellfiol
03.06.1990 Blomstring fjellfiol
06.06.1991 Blomstring fjellfiol
13.05.1989 Blomstring hagenøkleblom
28.04.1990 Blomstring hagenøkleblom
26.05.1990 Voksenstadiet sørgekåpe
23.06.1990 Voksenstadiet sviknott
14.05.1989 Voksenstadiet stikkeveps
01.05.1989 Blomstring krokusslekta
14.05.1989 Voksenstadiet humler
08.06.1991 Blomstring løvetannslekta
17.05.1991 Blomstring krokusslekta
14.04.1990 Voksenstadiet humler
06.05.1990 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
09.05.2005
Kaldfjord skole
(Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
07.03.2005 Ankomst fiskemåke
09.04.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl
07.04.2005 Ankomst stær
18.04.2005 Ankomst grågås
18.04.2005 Ankomst snøspurv
27.04.2005 Ankomst linerle
24.02.2005 Blomstring hestehov
24.03.2005 Ankomst tjeld
26.04.2005 Ankomst gråtrost
27.04.2005 Voksenstadiet humler
26.04.2005 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
18.04.2005
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
12.04.2005 Ankomst kattugle
15.04.2005 Ankomst flaggspett
15.04.2005 Voksenstadiet sitronsommerfugl
03.04.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl
12.04.2005 Blomstring selje
08.04.2005 Blomstring hvitveis
08.04.2005 Blomstring blåveis
27.03.2005 Ankomst svarttrost
09.04.2005 Ankomst bokfink
07.04.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
12.04.2005 Ankomst linerle
Når kommer våren?
15.04.2005
Brekke skule
Borgundnuten/Fjelberg (Kvinnherad, Vestland)
15.04.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
07.04.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl
25.03.2005 Voksenstadiet sitronsommerfugl
01.04.2005 Bladsprett (musøre) bjørk
05.04.2005 Blomstring selje
01.04.2005 Blomstring hassel
10.04.2005 Blomstring hvitveis
25.03.2005 Blomstring kusymre
25.03.2005 Blomstring hestehov
01.04.2005 Blomstring vårkål
Når kommer våren?
03.04.2005
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
03.04.2005 Voksenstadiet neslesommerfugl
Når kommer våren?
30.04.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
30.03.2004 Voksenstadiet neslesommerfugl
22.04.2004 Ankomst humler
22.04.2004 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
07.05.2004
Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
31.03.2004 Voksenstadiet sørgekåpe
30.04.2004 Voksenstadiet dagpåfugløye
Når kommer våren?
06.05.2004
Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
28.04.2004 Bladsprett (musøre) selje
01.05.2004 Bladsprett (musøre) rogn
29.04.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2004 Blomstring engkarse
29.04.2004 Blomstring gjøkesyre
03.05.2004 Bladsprett (musøre) spisslønn
04.05.2004 Blomstring alm
01.05.2004 Blomstring vinterkarse
04.05.2004 Blomstring stemorsblom
30.04.2004 Voksenstadiet neslesommerfugl
01.05.2004 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
05.05.2004 Bladsprett (musøre) oreslekta
Når kommer våren?
06.04.2004
Straumen skole
Fra Straumen til Russelv (Lyngen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.04.2004 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.03.2004 Ankomst tjeld
03.04.2004 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
Når kommer våren?
06.05.2003
Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
30.04.2003 Blomstring gjøkesyre
22.04.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
Når kommer våren?
28.04.2003
Jordet skole
(Larvik, Vestfold og Telemark)
19.04.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
17.04.2003 Ankomst linerle
17.04.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
17.04.2003 Voksenstadiet sitronsommerfugl
22.04.2003 Blomstring bekkeblom
15.04.2003 Ankomst måltrost
Når kommer våren?
22.04.2003
Asak skole
Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
14.04.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
11.04.2003 Voksenstadiet sitronsommerfugl
««første 5146-5160 av 5160