Grammia quenseli (Stripebjørnespinner)

Ingen registreringer.