Nycteola revayana (Eikeviklerfly)

ÅrArter/grupperLokaliteterObservatørerObservasjoner
20091222
20101333
20121222
20191324
20081111
20131226
20141116
20171113
20111444
20161217
201517311
Totalt alle år122849