Artsbilder fra Kjell Mjølsnes

Fotografen har stilt de viste bildene til disposisjon for bruk i faktaark på Lepidoptera.no og Miljølære.no.

Bildene må ikke brukes eller gjengis uten fotografens samtykke. Lepidoptera.no er selvsagt behjelpelig med å formidle kontakt med fotografen for eventuell bruk av bildene i andre sammenhenger.

  • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Kjell Mjølsnes (08.09.2009)
  • Dyscia fagaria (Røsslyngmåler) Kjell Mjølsnes (21.05.2009)
  • Pasiphila chloerata (Slåpetornblomstmåler) Kjell Mjølsnes (19.06.2016)
  • Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer) Kjell Mjølsnes (28.06.2009)
  • Apamea lithoxylaea (Hvitt strandengfly) Kjell Mjølsnes (31.07.2013)
  • Hesperia comma (Kommasmyger) Kjell Mjølsnes (25.07.2006)
  • Phyllodesma ilicifolia (Rødbrun bladspinner) Kjell Mjølsnes (30.04.2012)