Aglais urticae (Small Tortoiseshell)

Lepidoptera (Moths and butterflies)»Rhopalocera (Butterflies)»Nymphalidae (Brush-footed butterflies)»Nymphalinae»Aglais»

Aglais urticae (Small Tortoiseshell)

Show: Participants photos / Photos of species

 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Hans Brubak (2020-03-19)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Ole Terland (2019-10-06)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Ole Terland (2019-09-23)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Kine Wallum (2019-09-06)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Kine Wallum (2019-09-06)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) John Stenersen (2019-08-28)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Margret Andersen (2019-08-25)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Marian Aspås (2019-08-24)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Stein Rui (2019-07-23)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Stein Rui (2019-07-13)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Ole Terland (2019-07-11)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Kerstin Sandburg (2019-07-11)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Øyvind Stickler (2019-07-08)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Øyvind Stickler (2019-07-04)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Frank Lyngvær (2019-06-16)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Frank Lyngvær (2019-04-05)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Luís Teixeira (2018-07-19)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Caroline Ann Mathieson (2018-07-10)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Øyvind Stickler (2018-07-14)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Stein Rui (2018-06-24)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Stein Rui (2018-06-17)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Lucy Birgitte Liahjell (2017-08-10)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Ole Terland (2018-04-19)
 • Aglais urticae (Small Tortoiseshell) Øyvind Stickler (2018-03-25)