Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2020-08-082020-08-08Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2020-08-052020-08-04Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2020-05-312020-05-20Blåfjellet (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-11-232019-07-27 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-282019-09-28 Nes fort (Nordland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-142019-07-30 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-142019-07-29 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-142019-07-27 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-142019-07-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-112019-06-20 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-09-112019-06-16 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-08-042019-08-04Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-06-122019-06-06 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2019-04-262019-04-19 Rognstølen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-10-142018-10-14 Askim (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-10-102018-10-10kjerringlandet (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-08-112018-06-01Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-07-192018-07-16 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-07-132018-07-13 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-07-102018-07-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-07-102018-07-07 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-07-102018-07-04 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-06-142018-06-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-06-052018-05-31 Sørborg (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-06-032018-06-03 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-05-312018-05-27 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2018-05-302018-05-30 Blindheim (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-12-312017-07-23 Herfell (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-09-172017-06-05Knarrevik (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-08-152017-06-04Flikka (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-07-292017-07-22 Mølen (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-07-282017-07-28 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-07-112017-07-11 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-06-302017-06-29 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-06-192017-06-18 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-06-102017-06-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-06-042017-06-04 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2017-04-152017-04-14 Myra, Barman (Trøndelag, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-10-092016-10-08 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-08-012016-07-29Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-07-262016-07-25 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-07-262016-07-24 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-06-292016-05-31 Egenes (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-06-022016-06-02 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-05-292016-05-28Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2016-04-092016-04-09Leirholshøgde (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2015-12-222015-10-02Svehoien,Utsira (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2015-10-152015-10-11Kolstø (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2015-10-112015-08-15 Mølen (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)2015-08-052015-08-05 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo