Saxifraga oppositifolia (Purple Saxifrage)

Saxifragaceae»Saxifraga»

Saxifraga oppositifolia (Purple Saxifrage)

Show: Participants photos / Photos of species

  • Purple Saxifrage (Saxifraga oppositifolia) Nils Neteland (2020-04-19)
  • Purple Saxifrage (Saxifraga oppositifolia) Kirsti Krogh (2019-04-29)
  • Purple Saxifrage (Saxifraga oppositifolia) Ottar Sætre (2017-06-25)
  • Purple Saxifrage (Saxifraga oppositifolia)
  • Purple Saxifrage (Saxifraga oppositifolia)