Argyresthia fundella

Lepidoptera (Moths and butterflies)»"Micro-heterocera" (Micro-moths)»Yponomeutidae (Ermine moths)»Argyresthiinae»Argyresthia»

Argyresthia fundella

Observations/month

Month20132014total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai117 %
Juni1483 %
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
Desember