Argyresthia fundella

Lepidoptera (Moths and butterflies)»"Micro-heterocera" (Micro-moths)»Yponomeutidae (Ermine moths)»Argyresthiinae»Argyresthia»

Argyresthia fundella

kart